Teľací dobytok

Predaj mladého hovädzieho dobytka s 100% podielom plemena charolais. Teľatá sú odchovávané výlučne na materskom mlieku a následne na nehnojených pastvinách o rozlohe 60 ha v spoločnom stáde. Ponúkame mladý dobytok vo veku 5-7 mesiacov o hmotnosti cca 300 kg oboch pohlaví, ktorý je vhodný ako na mäso, tak na ďalší chov.

Predbežná objednávka